Naslovna » O nama

O nama

Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije osnovana je uredbom Vlade Republike Srbije 2. juna 2011. godine.

Kancelarija obavlja stručne poslove za potrebe Vlade, u saradnji sa drugim organima državne uprave, koji se odnose na reviziju i potvrđivanje usklađenosti sistema sprovođenja programa Evropske unije u kojima je odgovornost za upravljanje preneta na Republiku Srbiju, u skladu sa obavezama koje su preuzete Okvirnim sporazumom između Evropske komisije i Vlade Republike Srbije o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta za pretpristupnu pomoć, i na način definisan tim sporazumom, u okviru uspostavljanja decentralizovanog sistema upravljanja fondovima Evropske unije, a za potrebe realizacije programa i projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije.

Kancelarija obavlja aktivnosti prema međunarodno prihvaćenim revizorskim standardima.