Насловна » О нама

О нама

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније основана je уредбом Владе Републике Србије 2. јуна 2011. године.

Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе, у сарадњи са другим органима државне управе, који се односе на ревизију и потврђивање усклађености система спровођења програма Европске уније у којима је одговорност за управљање пренета на Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете Оквирним споразумом између Европске комисије и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента за претприступну помоћ, и на начин дефинисан тим споразумом, у оквиру успостављања децентрализованог система управљања фондовима Европске уније, а за потребе реализације програма и пројеката финансираних из средстава Европске уније.

Канцеларија обавља активности према међународно прихваћеним ревизорским стандардима.