Ukidanje pečata   Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19