Naslovna » Dokumenta

DOKUMENTA

 Preuzmite dokument Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

 Preuzmite dokument Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa

 Preuzmite dokument Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

 Preuzmite dokument Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine

 Preuzmite dokument Finansijski plan za 2023. godinu

 Preuzmite dokument Zakon o potvrdjivanju Okvirnog sporazuma IPA III - Law Ratifying IPA III

 Preuzmite dokument Finansijski plan za 2022. godinu

 Preuzmite dokument Finansijski plan za 2021. godinu

 Preuzmite dokument Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenata pretpristupne pomoći IPA

 Preuzmite dokument Uredba o osnivanju kancelarije

 Preuzmite dokument Dopuna Uredbe o osnivanju kancelarije

 Preuzmite dokument Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

 Preuzmite dokument Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

 Preuzmite dokument Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007

 Preuzmite dokument Council regulation (EC) No 1085/2006

 Preuzmite dokument Uredba o određivanju revizorskog tela

 Preuzmite dokument Uredba za IPA I komponentu

 Preuzmite dokument Uredba za IPA IIb komponentu

 Preuzmite dokument Interni Akt o uređenju postupka javne nabavke

 Preuzmite dokument Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

 Preuzmite dokument Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma

 Preuzmite dokument Uredba o upravlјanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

 Preuzmite dokument Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravlјanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

 Преузмите документ i. Regulation (EU) No 231/2014

 Преузмите документ ii. Regulation (EU) No 236/2014

 Преузмите документ iii. Commission implementing regulation (EU) No 447/2014

 Preuzmite dokument Poseban kolektivni ugovor za državne organe

 Preuzmite dokument Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

 Preuzmite dokument Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

 Preuzmite dokument Finansijski plan za 2020.godinu

 Preuzmite dokument Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

 Preuzmite dokument Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

 Preuzmite dokument Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007–2013. godine

 Preuzmite dokument Finansijski plan za 2020. godinu - izmena