Naslovna » Vesti

Vesti

Projekat “Dalje jačanje kapaciteta srpskog Revizorskog tela” - podrška efikasnom upravljanju sredstvima EU

 Projekat “Dalje jačanje kapaciteta srpskog Revizorskog tela” - podrška efikasnom upravljanju sredstvima EU

Dana 25.03.2024. otpočelo je sprovođenje lakog tvining projekta "Dalje jačanje kapaciteta srpskog Revizorskog tela". Tokom narednih 8 meseci, projekat će biti realizovan u saradnji sa Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije iz Hrvatske, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropska unija je obezbedila finansijska sredstva u iznosu od 250.000,00 evra iz fonda IPA (Instrument za Pretpristupnu Pomoć).

 Projekat “Dalje jačanje kapaciteta srpskog Revizorskog tela” - podrška efikasnom upravljanju sredstvima EU

Osnovni cilj projekta je podrška Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU u jačanju njenih kapaciteta kako bi se osigurala zakonitost i regularnost u izvršenju budžeta EU dodeljenog Srbiji pod modalitetom indirektnog upravljanja. Projekat će pružiti strukturiranu podršku kroz teorijsku i praktičnu obuku, kao i proceduralnu podršku, doprinoseći razvoju kapaciteta revizorskog tela. Ova podrška obuhvata unapređenje postojećih i razvoj novih procedura, priručnika i alata za reviziju IPA programa.

Očekujemo da će ovaj projekat doprineti unapređenju rada Revizorskog tela u sledećim oblastima:
1. Ažuriranje postojećih priručnika (uključujući priloge, obrasce i kontrolne liste) i razvoj novih, u skladu sa zahtevima IPA III
2. Poboljšanje kvaliteta, znanja i kompetencija u sprovođenju revizija u skladu sa propisima IPA, smernicama Evropske komisije i međunarodnim standardima revizije
3. Osiguranje efikasnijih i efektivnijih revizija i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstava EU putem sticanja znanja za pripremu ispita i dobijanja nacionalnih ili međunarodnih licenci/sertifikata
4. Poboljšanje znanja revizora kroz 3 studijske posete zemljama članicama EU.

Projekat "Dalje jačanje kapaciteta srpskog revizorskog tela" predstavlja važan korak ka jačanju transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u upravljanju sredstvima EU u Srbiji.

* * *

ZAPOČET PROJEKAT PLAC III U KANCELARIJI ZA REVIZIJU EU FONDOVA

U okviru aktivnosti predviđenih Posebnim ciljem III - Unapređenje budžetske discipline i transparentnije korišćenje javnih sredstava, iz Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025, započeto je sprovođenje funkcionalne analize iz Mere 3.1 – Formiranje baze za jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU koji omogućuju delotvornu reviziju sistema kontrole EU. Realizacija ove mere je planirana kroz projekat PLAC III, u okviru Poglavlja 32 – Finansijska kontrola u cilju poboljšanja organizacionih kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU. Delegacija EU u Republici Srbiji izvršila je odabir eksperta koji će raditi na projektu, nakon čega je održan i početni sastanak, 22. februara 2023. godine.

 ZAPOČET PROJEKAT PLAC III U KANCELARIJI ZA REVIZIJU EU FONDOVA

Dana 26.04.2023. nastavljeno je sprovođenje projekta PLAC III intervjuima sa zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama, u cilju sagledavanja potrebnih kapaciteta Kancelarije za reviziju EU fondova za predstojeće obaveze u obavljanju poslova iz nadležnosti u novom programskom razdoblju 2021 – 2027 – IPA III.

 ZAPOČET PROJEKAT PLAC III U KANCELARIJI ZA REVIZIJU EU FONDOVA

U toku je sprovođenje planiranih projektnih aktivnosti, a sam projekat treba da bude realizovan do kraja 2023. godine.

* * *

Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore u javnom sektoru

Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u okviru svojih redovnih nadležnosti organizovala je Osnovnu obuku za interne revizore, u amfiteatru Ministarstva finansija. Detaljnije na linku: https://mfin.gov.rs/aktivnosti/odrana-teorijska-obuka-za-interne-revizore

 Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore u javnom sektoru

Obuka je održana u periodu od 03.04. do 11.04.2023. godine u prisustvu 70 polaznika, od kojih je bilo i četiri predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

U sprovođenju obuke, pored predavača iz Centralne jedinice za harmonizaciju, učestvovao je i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije sa sledećim teoretskim temama: svrha revizorskih izveštaja; koncepti pronevere; specifičnosti revizije IPA fondova, kao i praktičnom temom - Obuka za korišćenje osnovnih alata interne revizije - tema 5: studija slučaja – prihodi.

Na ovaj način nastavljena je dugogodišnja saradnja Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije u sprovođenju Osnovne obuke za interne revizore, kao i posebne obuke internih revizora za reviziju IPA fondova Evropske unije.

* * *

Državni službenici u poseti Briselu u okviru projekta EU

Prva grupa državnih službenika na položaju od 22 polaznika programa obuka „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“, boravila je u studijskoj poseti Briselu od 7 - 9. februara 2023. godine, tokom koje je posetila institucije Evropske unije i diplomatska predstavništva Srbije i Slovenije.

 Državni službenici u poseti Briselu u okviru projekta EU

Podršku u realizaciji ove posete pružila je Misija Republike Srbije pri EU, a šefica Misije, ambasadorka Ana Hrustanović, se tokom prvog dana obratila članovima studijske posete i govorila o trenutnom preseku stanja u procesu pridruživanja naše zemlje EU.

Ova grupa državnih službenika na položaju je imala priliku da se sretne sa članovima Evropskog parlamenta i drugih institucija Evropske unije. Tokom posete razgovarala je sa Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Republiku Srbiju, Francom Bogovičem, članom delegacije Evropskog parlamenta za Republiku Srbiju, Alesandrom Moreti, predsednicom Evropske delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u, kao i sa Dejvidom Makalisterom, predsednikom Komiteta za spoljne poslove.

 Državni službenici u poseti Briselu u okviru projekta EU

Poseta je uključila i sastanke sa predstavnicima Generalnih direkcija - DG NEAR i DG CNECT, zatim i obilazak Stalnog predstavništva Republike Slovenije u EU, gde su iz prve ruke saznali kako je tekao proces pridruživanja Slovenije u EU, kao i kako sada izgleda mehanizam EU iz ugla zemlje članice. Drugog radnog dana, učesnici su posetili i Spoljnopolitičku službu EU - EEAS i saznali detaljnije o kreiranju i sprovođenju zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU.

Državnim službenicima iz Srbije je ovom posetom pružena sveobuhvatnija slika i dublje razumevanje funkcionisanja institucija EU, kao i specifičnosti članstva u EU. Prethodno je ova grupa državnih službenika pohađala obuku na temu članstva u EU, koju kao deo projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“ sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu, a finansira Evropska unija.

Poslednji dan studijskog putovanja 09.02.2023. V.D. direktora Kancelarije za reviziju iskoristio je za posetu DG AGRI-ju, gde je sa kolegama iz „H.4 - Assurance and financial audit“ razmatrao aktuelna pitanja tekućih i budućih revizorskih angažmana Programa IPARD II U Republici Srbiji.

* * *

Održana radionica TAIEX – Podrška jačanju kapacitete Revizorskog tela

U Beogradu je, u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u saradnji sa TAIEX-om, održana radionica „Podrška daljem jačanju kapaciteta Revizorskog tela“ u periodu od 28. novembra – 01. decembra 2022. godine.

Radionicu su održale Vesna Matijašević i Tatjana Miloloža iz Sektora za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske.

Cilj radionice je unapređenje znanja revizora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije u vršenju provera na licu mesta sa posebnim osvrtom na građevinske radove IPARD projekata; u oblasti prevencije i otkrivanja nepravilnosti i prevara od strane IPARD aktera; specifičnosti Mere 7 (Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja) i Mere 9 (Tehnička pomoć) koja se odnosi na sprovođenje IPARD programa, a za Meru 9, sa posebnim osvrtom na PRAG pravila.

 Održana radionica TAIEX – Podrška jačanju kapacitete Revizorskog tela

Radionici su prisustvovali revizori Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja, kao i ostali zaposleni iz operativne strukture za upravljanje sredstvima IPARD II Programa u Republici Srbiji: Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

* * *

Održan X sastanak Grupe revizora za Interreg program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020

U Banji Herkulane u Rumuniji je 11. oktobra 2022. godine održan X sastanak Grupe revizora za Interreg Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020.

 Održan X sastanak Grupe revizora za Interreg program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije predstavljali su vršilac dužnosti direktora Ljubinko Stanojević, rukovodilac grupe za teritorijalnu i regionalnu saradnju Svetlana Novaković, vođa tima revizora Branislav Medaković i viši savetnik, Ljubomir Đorović.

Sastanak je otvorio potpredsednik revizorskog tela Rumunije, g. Tunaru, koji je pozdravio učesnike i zahvalio revizorima iz Srbije na dobroj saradnji sa timom Evropske teritorijalne saradnje, posle čega je prepustio reč g. Stanojeviću. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (GAO) održao je prezentaciju na temu strukture i organizacije revizorskog tela Srbije, kao i zaposlenih koji rade na reviziji EU fondova. Takođe je naglasio spremnost GAO da se suoči sa novim izazovima u narednom periodu.

 Održan X sastanak Grupe revizora za Interreg program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na status programa „ROSE“ (nivo apsorpcije, postizanje indikatora učinka, broj pokrenutih poziva, plaćanja i iznos koji je do danas vraćen Komisiji). Prezentaciju je održao Razvan Trapiel, savetnik iz tela za upravljanje Programa.

Druga tačka na dnevnom redu bila je posvećena revizorskim aktivnostima preduzetim do danas, a posebno reviziji sistema, otkrivenim nedostacima, rezultatima revizije. Prezentaciju je održala Danijela Dumitrake. Kada je u pitanju revizija operacija, diskusija se uglavnom fokusirala na veličinu uzorka, obrasce za izveštavanje i vremenski period posvećen sprovođenju revizorskih misija. Sa revizorima iz Srbije razgovaralo se o stvarnim nalazima revizija operacija.

Tema treće tačke agende bilo je zatvaranje tekućeg programskog perioda, o čemu je prezentaciju održala Alina Panait. Prezentacija je obuhvatila najveće izmene u godišnjim računima i dokumentima za zatvaranje, pripremu za zatvaranje kod operacija koje ne funkcionišu, nacionalne istrage i suspendovane operacije, učinak mereno prema indikatorima, račune i nepravilnosti, kao i izdavanje godišnjeg kontrolnog izveštaja i revizorskog mišljenja.

Poslednja tačka na dnevnom redu bavila se novim programskim periodom i najvećim razlikama u odnosu na prethodni programski period. Prezentaciju je održala Alina Panait. Diskutovalo se o novom zakonodavnom okviru za programski period 2021-2027, uzimajući u obzir najznačajnije promene u evropskom zakonodavstvu koje se odnose na zajednički uzorak za programe teritorijalne saradnje, provere menadžmenta na osnovu analize rizika, pojednostavljene troškove.

X sastanak Grupe revizora za Interreg Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020 protekao je u tradicionalno dobroj atmosferi međusobnog uvažavanja i poštovanja.

* * *

U ambasadi SAD-a svečano uručeni sertifikati za istražitelje prevara i specijaliste za sprečavanje pranja novca

U rezidenciji američkog ambasadora dana 05. oktobra 2022. godine održan je svečani prijem za sertifikovane istražitelje prevara (CFE) i sertifikovane specijaliste za sprečavanje pranja novca (CAMS). Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, po pozivu američkog ambasadora prisustvovao je prijemu u znak podrške zaposlenima Svetlani Novaković i mr Mileni Milojević koje su uspešno položile ispite i stekle međunarodne sertifikate.

 U ambasadi SAD-a svečano uručeni sertifikati za istražitelje prevara i specijaliste za sprečavanje pranja novca

* * *

Održana Regionalna Konferencija revizorskih tela u Skoplju od 28.-29.09.2022. godine

U Skoplju je 28. i 29. septembra 2022. godine održana regionalna Konferencija revizorskih tela zemalja-korisnica Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU u organizaciji Revizorskog tela Makedonije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici zemalja-korisnica IPA - Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Turska i Crna Gora; zemalja – članica EU: Bugarska, Grčka, Italija i Rumunija, predstavnici Evropske komisije: DG REGIO, DG AGRI, DG NEAR i OLAF, kao i Delegacije Evropske unije u Republici Severnoj Makedoniji.

 Održana Regionalna Konferencija revizorskih tela u Skoplju od 28.-29.09.2022. godine

Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, v.d. direktora Ljubinko Stanojević, rukovodilac grupe za pravne i finansijske poslove Savo Rončević, rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika Regionalna i teritorijalna saradnja Svetlana Novaković i koordinator Grupe za reviziju u oblasti regionalna i teritorijalna saradnja Milena Milojević učestvovali su na regionalnoj Konferenciji, koja je bila posvećena sledećim temama: 1. Od IPA II ka IPA III – naučene lekcije i budući izazovi; 2. Naučene lekcije od IPA II i budući izazovi za IPA III; 3. Revizija IPA fondova - naučene lekcije od IPA II i budući izazovi; 4. IPA II revizorsko iskustvo i budući izazovi; 5. Upravljanje revizijom od 2014-2020 do programskog perioda 2021-2027: glavna pitanja sa kojima se treba suočiti; 6. Komitet za finansijsku reviziju (EDEL) - revizorski rad 2014-2021; 7. EU Strategija za jadransko – jonski region i teritorijalna saradnja Zapadnog Balkana; 8. „Uticaj IPA III Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu na metodologije revizije organa za reviziju i praktični saveti za prilagođavanje prethodnog pristupa; 9. Revizija EU fondova – pristup i izazovi; 10. Preporuke Rumunskog revizorskog tela i primeri dobre prakse koji mogu da obezbede poboljšanje rezultata dobijenih korišćenjem evropskih fondova; 11. Prihvatanje godišnjih IPARD računa; 12. „IPA II revizorski izveštaji i mišljenja – zaključci revizije. Strukture i ovlašćenja u IPA III i zadaci Revizorskih tela; 13. Saradnja sa evropskom Kancelarijom za borbu protiv prevara.

 Održana Regionalna Konferencija revizorskih tela u Skoplju od 28.-29.09.2022. godine

Na početku Regionalne konferencije potpisan je Memorandum o saradnji između revizorskih tela zemalja korisnica IPA u stvaranju - uspostavljanju organizacionih uslova za funkcionisanje Međunarodne mreže revizorskih tela u korisnicima IPA, koji će unaprediti efikasnost i efektivnost revizije kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i iskustva Revizorskih tela u procesu revizije fondova Evropske unije u ovim zemljama. U ime Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Memorandum je potpisao Savo Rončević, Rukovodilac grupe za pravne i finansijske poslove.

 Održana Regionalna Konferencija revizorskih tela u Skoplju od 28.-29.09.2022. godine

Iskustva Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije u izgradnji kapaciteta revizorskog tela, kao zajednički najosetljivijoj temi, predstavio je v.d. direktora Ljubinko Stanojević.

Na kraju Regionalne konferencije revizorskih tela u Skoplju doneti su opšti zaključci o potrebi daljeg jačanja kapaciteta revizorskih tela i saradnji sa odgovarajućim generalnim direktoratima Evropske Komisije.

* * *

Održana regionalna konferencija revizorskih tela u Bukureštu, Rumunija

U Bukureštu je 26. i 27. septembra 2022. godine održana Konferencija revizorskih tela „Izazovi i perspektive revizije EU fondova 2021-2027“ u organizaciji Revizorskog tela Rumunije i „Vlasveld Audit & Advisory Services“ iz Holandije.

 Održana regionalna konferencija revizorskih tela u Bukureštu, Rumunija

Konferenciji su prisustvovale zemlje članice Evropske unije: Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Slovačka, Slovenija i Rumunija (domaćin), kao i Moldavija i Srbija, kao gosti.

Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, v.d. direktora Ljubinko Stanojević i koordinator Grupe za reviziju u oblasti regionalna i teritorijalna saradnja Milena Milojević učestvovali su na regionalnoj Konferenciji, koja je bila posvećena sledećim temama: 1. verifikacije rukovodstva na osnovu rizika; 2. revizorski pristup reviziji operacija; 3. prethodna ocena varijante uprošćenih troškova i 4. alati za unapređenje efikasnosti revizorskog rada.

 Održana regionalna konferencija revizorskih tela u Bukureštu, Rumunija

Drugi deo Konferencije održan je u obliku radionica – okruglih stolova posvećenih temama kao što su: Article 94 ex-ante assessment SCOs and further audit approach; Efficiency of the audit work and statistical sampling methods & Risk-based management verifications. Nakon završenih radionica, izvestioci po navedenim temama sumirali su rezultate diskusije i predstavili različita iskustva učesnika.

Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije su aktivno učestvovali u radionicama razmenom svojih praktičnih iskustava. Konferencija je takođe bila prilika za bolje umrežavanje revizorskih tela, u cilju ujednačavanja pristupa budućim revizijama EU fondova.

 Održana regionalna konferencija revizorskih tela u Bukureštu, Rumunija

Nakon završene Regionalne konferencije revizorskih tela, predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije posetili su 28. septembra 2022. godine Ambasadu Republike Srbije u Rumuniji, gde su sa ambasadorom Tomašević Stefanom razmatrali aktuelna pitanja prijateljskih bilateralnih odnosa Srbije i Rumunije.

 Održana regionalna konferencija revizorskih tela u Bukureštu, Rumunija

* * *

Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore

Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u okviru svojih redovnih nadležnosti i Kampanje za veću privlačnost profesije - interni revizor, organizovala je Osnovnu obuku za interne revizore, u amfiteatru Ministarstva finansija. Detaljnije na linku: https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/kampanja-za-veu-privlanost-profesije-interni-revizor

Obuka je održana u periodu od 28.02. do 08.03.2022. godine u prisustvu 55 polaznika, od kojih je jedan bio i predstavnik Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije.

 Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore

U sprovođenju obuke, pored predavača iz Centralne jedinice za harmonizaciju, učestvovao je i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije sa sledećim teoretskim temama: svrha revizorskih izveštaja; koncepti pronevere; specifičnosti revizije IPA fondova, kao i praktičnom temom - Obuka za korišćenje osnovnih alata interne revizije - tema 5: studija slučaja – prihodi.

 Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore

Na ovaj način nastavljena je dugogodišnja saradnja Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije u sprovođenju Osnovne obuke za interne revizore, kao i posebne obuke internih revizora za reviziju IPA fondova Evropske unije.

* * *

Održana radionica u Klubu poljoprivrednika

U okviru IPA 2015 projekta „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovina EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“ 20. januara 2022. godine, održana je u Klubu poljoprivrednika, Beograd, radionica namenjena rukovodećim strukturama ministarstva i drugih relevantnih institucija, na kojoj su predstavljeni, u skladu sa relevantnim propisima EU, uloga, zadaci, odgovornosti i neophodna organizaciona struktura budućeg „Nadležnog organa“. Radionicu je vodila ekspert Maša Kerštajn iz slovenačkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane, odgovorna osoba za Nadležni organ za akreditaciju slovenačke Platne agencije.

 Održana radionica u Klubu poljoprivrednika

Ciljevi radionice su:

 • Uvod o institucionalizaciji EU
 • Prezentacija o organizacionoj strukturi
 • Određivanje poslova, odgovornosti i uloga nadležnog organa
 • Poređenje trenutne situacije sa zahtevima u pogledu EU integracija (države članice EU)
 • Neophodne odluke u pogledu upravljanja: osnaživanje republičkih nadležnih organa i njihove nadležnosti.

Usvajanjem  Akcionog plana za PG 11  od strane  Vlade  krajem oktobra 2018. (Merilo 1 za otvaranje pregovora u PG 11),  a koji je dostavljen EK početkom novembra iste godine, Republika Srbija je preuzela obavezu osnivanja „Nadležnog organa“ u skladu sa pravnim tekovinama EU. U glavi 1. Horizontalna pitanja – 1.2. Horizontalne strukture, odeljak Sertifikaciono telo ovog plana glasi: „U Republici Srbiji imenovano telo za sertifikaciju pretpristupnih IPA fondova je Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU (uloga Revizorskog tela). Predviđeno je da Kancelarija ima i funkciju Sertifikacionog tela za mere ZPP nakon pristupanja.“

 Održana radionica u Klubu poljoprivrednika

Radionici su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU:

 • Ljubinko Stanojević, direktor i
 • Tanja Budimir, koordinator poslova revizije u Grupi za reviziju IPARD programa.

Predstavnici Kancelarije za reviziju su aktivno učestvovali u radionici, u skladu sa svojim dosadašnjim iskustvom u ovoj oblasti.

* * *

Održan 9. radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

U Iloku, Hrvatska je 13. 12. 2021. održan 9. radni sastanak za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. Svrha sastanka je razmena iskustava između Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije u reviziji Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020, predstavljanje rezultata revizije sistema 2021. godine; predstavljanje rezultata revizije operacija za 7. računovodstvenu godinu (2 perioda uzorkovanja); projektovane greške za 2020/ 2021.; planiranje revizorskih aktivnosti za 8. računovodstvenu godinu (2021/2022).

 Održan 9. radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

Sastanku su prisustvovali:
Neven Šprlje, direktor Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske unije (ARPA),
Ana Srdinić - Kovačić, rukovodilac Odeljenja Službe za reviziju programa evropske teritorijalne saradnje (ARPA),
Željko Gribl, rukovodilac Odeljenja za reviziju sistema i reviziju računa (ARPA),
Martina Patrčević, viša revizorica Sektora za reviziju strukturnih instrumenata (ARPA),
Stanojević Ljubinko, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU,
Svetlana Novaković, rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika regionalna i teritorijalna saradnja i
Savo Rončević, rukovodilac Grupe za pravne i finansijske poslove.

Na sastanku je takođe razmatrana nova regulativa za naredni programski period 2021 – 2027. i očekivanja od buduće revizorske prakse.

* * *

Održan sastanak Grupe revizora za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Republika Severna Makedonija

U Beogradu je 29. oktobra 2021. godine Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije održala sastanak Grupe revizora za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Republika Severna Makedonija.

 Održan sastanak Grupe revizora za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Republika Severna Makedonija

Na sastanku su razmatrana sledeća aktuelna pitanja:

 • Status implementacije Programa prekogranične saradnje, izazovi u sprovođenju Programa, budući planovi i programiranje za sledeću finansijsku perspektivu 2021 – 2027;
 • Rezultati i efekti sprovedenih revizija sistema;
 • Rezultati procene rizika i priprema revizorske strategije za period 2022-2024 godine.

Sastanku su prisustvovali članovi i zamenici članova Grupe revizora za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Republika Severna Makedonija, kao i predstavnik Ministarstva evropskih integracija - Odseka za podršku rukovodiocu operativne strukture (online).

* * *

Održana Konferencija revizorskih tela V4+5 (Višegradska grupa) u Budimpešti

U Budimpešti je 14. i 15. oktobra 2021. godine održana Konferencija revizorskih tela V4+5 (tzv. Višegradska grupa) u organizaciji Generalnog direktorata za reviziju evropskih fondova Mađarske.

 Održana Konferencija revizorskih tela V4+5 (Višegradska grupa) u Budimpešti

Konferenciji su prisustvovale zemlje članice Evropske unije: Austrija, Češka, Hrvatska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Mađarska (domaćin) i Srbija, kao gost.

 Održana Konferencija revizorskih tela V4+5 (Višegradska grupa) u Budimpešti

Konferencija je održana u obliku radionica – okruglih stolova posvećenih temama kao što su: tržišne cene, upravljanje nepravilnostima u programima evropske teritorijalne saradnje, javne nabavke – povrede procedure javne nabavke koje se odnose na kršenje zabrane podele u partije i ispravke koje se primenjuju u revizorskoj praksi, opcije pojednostavljenih troškova i dobre prakse, iskustva u revizijama Evropske komisije i Evropskog revizorskog suda, postupci validacije, pitanja vezana za primenu i reviziju RRF, pripreme za period 2021 – 2027, uključujući specifična pitanja evropske teritorijalne saradnje, zajednički ugovor i grupisanje, kao i pripreme za period 2021 – 2027 koje se odnose na matične, nacionalne programe. Diskusiju na okruglim stolovima su vodili direktor i revizori Generalnog direktorata za reviziju evropskih fondova Mađarske, uz konstruktivno učešće svih predstavnika zemalja članica, uključujući i Srbiju, kao gosta i ravnopravnog sagovornika.

* * *

Svečano uručenje sertifikata istražitelja prevara u rezidenciji SAD

U rezidenciji američkog ambasadora dana 29. septembra 2021. godine održan je svečani prijem za sertifikovane istražitelje prevara (CFE). Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, po pozivu američkog ambasadora prisustvovao je prijemu u znak podrške našoj zaposlenoj mr Mileni Milojević koja je uspešno položila sva četiri ispita u postupku sertifikacije za istražitelja prevara. Asocijacija sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE) je najveća organizacija na svetu u borbi protiv prevara, koja obezbeđuje edukaciju i sertifikaciju u oblasti prevencije i detekcije prevara.

 Svečano uručenje sertifikata istražitelja prevara u rezidenciji SAD
 Svečano uručenje sertifikata istražitelja prevara u rezidenciji SAD

* * *

Održana zajednička 6. sednica IPA i 9. sednica TAIB Odbora za praćenje

Zajednički sastanak Odbora za praćenje IPA i Sektorskog odbora za praćenje I komponente IPA (TAIB) održan je 21. jula 2021. godine, u online formatu.

Sastankom su ko-predsedavali Dušan Čarkić, v.d. pomoćnika ministra evropskih integracija (u ime nacionalnog IPA koordinatora) i Catherine Wendt, rukovodilac jedinice za Srbiju u Evropskoj komisiji – Generalni direktorat za evropsku susedsku politiku i proširenje (DG NEAR).

 Održana zajednička 6. sednica IPA i 9. sednica TAIB Odbora za praćenje

Na sastanku su razmatrane sledeće teme: proces programiranja, uključujući sektorski pristup i status koordinacije donatora; decentralizovani/indirektan sistem upravljanja IPA i horizontalna pitanja po direktnom i indirektnom upravljanju; strateška evaluacija na nivou zemlje EU saradnje sa Srbijom u periodu između 2012-2018; usvajanje/odobravanje Godišnjeg plana praćenja za 2021. godinu i Plan evaluacija za period 2021-2022). Na kraju sastanka doneti su detaljni zaključci i preporuke po svakoj od navedenih tema.

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, predstavljali su: Ljubinko Stanojević, direktor Kancelarije; Ljiljana Pantić, rukovodilac Grupe za reviziju Nacionalnog akcionog programa i Jasmina Tošić, koordinator Grupe za reviziju Nacionalnog akcionog programa.

* * *

Održan 8. radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

U Iloku, Hrvatska je 06. 07. 2021. održan 8. radni sastanak za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. Svrha sastanka je razmena iskustava između Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije u reviziji Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020., Opšti razvoj programa - status programa, nedavni napredak i planovi za 2021-2027; Predstavljanje godišnjeg izveštaja o kontroli od strane EK i podnošenje ažurirane strategije revizije; Prezentacija rezultata revizije sistema 2021. godine; Prezentacija revizije rezultata poslovanja (1. period uzorkovanja) i Prezentacija uzorka iz drugog perioda za reviziju poslovanja.

 Održan 8. radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

Sastanku su prisustvovali:

 • Ana Srdinić - Kovačić, rukovodilac Odeljenja Službe za reviziju programa evropske teritorijalne saradnje (ARPA),
 • Željko Gribl, rukovodilac Odeljenja za reviziju sistema i reviziju računa (ARPA),
 • Martina Patrčević, viša revizorica Sektora za reviziju strukturnih instrumenata (ARPA),
 • Đana Petračija, rukovodilac Odeljenja za koordinaciju provedbe programa saradnje u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske Unije u Republici Hrvatskoj;
 • Petra Laus, program menadžer Upravljačkog tela u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske Unije u Republici Hrvatskoj;
 • Stanojević Ljubinko, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU,
 • Svetlana Novaković, rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika regionalna i teritorijalna saradnja,
 • Savo Rončević, rukovodilac Grupe za pravne i finansijske poslove,
 • Ljubomir Đorović, koordinator poslova revizije,
 • Milena Milojević, koordinator poslova revizije,
 • Ljubica Aritonović, samostalni savetnik za stručne poslove revizije,
 • Katarina Aleksov savetnik za poslove revizije i
 • Biljana Ostojić, savetnik za poslove revizije.

Na sastanku je još jednom potvrđen profesionalni odnos revizora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i poverenje Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije u kvalitet revizorskih nalaza.

* * *

Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore

Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija posle duže pauze uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, organizovala je Osnovnu obuku za interne revizore, u velikoj sali „Infrastrukture železnice Srbije“. Obuka je održana u periodu od 28. juna do 6. jula 2021. Godine u prisustvu 62 polaznika, od kojih je 9 predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije.

 Sprovedena sedmodnevna Osnovna obuka za interne revizore

U sprovođenju obuke, pored predavača iz Centralne jedinice za harmonizaciju, učestvovao je i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije sa sledećim teoretskim temama:

 • Revizija sistema – teorija i studija slučaja;
 • Svrha revizorskih izveštaja;
 • Struktura izveštaja i Planovi aktivnosti;
 • Specifičnosti revizije IPA fondova, kao i praktičnom temom:
 • Obuka za korišćenje osnovnih alata interne revizije - tema 1: studija slučaja – zarade.

Na ovaj način nastavljena je dugogodišnja saradnja Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije u sprovođenju Osnovne obuke za interne revizore, kao i posebne obuke internih revizora za reviziju IPA fondova Evropske unije.

* * *

Održana 8. Sednica IPARD II Odbora za praćenje

Osma sednica IPARD II Odbora za praćenje održana je u petak, 11. juna 2021. godine, u sali „Beograd”, Palata Srbija u Beogradu. Sednica je zbog trenutne epidemiološke situacije organizovana kombinovano, kroz online uključenje na sednicu i prisustvo maksimalno dozvoljenog broja članova IPARD II Odbora za praćenje u sali. Pored članova IPARD II Odbora za praćenje, sednici su prisustvovali predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

 Održana 8. Sednica IPARD II Odbora za praćenje

Na Osmoj sednici IPARD II Odbora za praćenje, članovi su razmatrali ostvarene rezultate sprovođenja IPARD podsticaja, a predstavljeni su i rezultati Godišnjeg izveštaja o sprovo-đenju IPARD II programa za 2020. god. U fokusu zasedanja je bila i priprema IPARD III programa.

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, predstavljali su Stanojević Ljubinko, direktor Kancelarije i Saša Ćelić, Rukovodilac Grupe za reviziju IPARD Programa.

* * *

Održana obuka revizora u saradnji sa Udruženjem „Interni revizor“ iz Užica

Na Zlatiboru je, u cilju nastavka kontinuiranog usavršavanja i edukacije ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, predstavljanja iskustava iz prakse izvođenja internih revizija i upoznavanja za metodologijom unapređenja rada interne revizije, u organizaciji Udruženja „Interni revizor“ iz Užica, održan seminar u periodu od 8. marta do 10. marta 2021. godine.

Seminar je obuhvatio teme kao što su: „Priprema i izrada Strategije upravljanja rizikom“, „follow-up“ revizije – iskustva iz prakse, „Metodologija izvođenja IT revizije“, „Problemi u funkcionisanju interne revizije“, „Bezbednost informacija sa aspekta sistema internih kontrola“ „Revizija usklađenosti finansijskog upravljanja i kontrole sa zakonima, podzakonskim i internim aktima“ i „Godišnje izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole, kao i Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2020. godinu“.

 Održana obuka revizora u saradnji sa Udruženjem „Interni revizor“ iz Užica

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije predstavljali su devet ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, koji su svoja iskustva razmenjivali sa ostalim učesnicima seminara.

* * *

Održana online radionica revizora u saradnji sa Lexxion Publisher - Berlin

U Beogradu je, u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u saradnji sa nemačkim Lexxion Publisher, održana online radionica „Finalising Programming & Financial Management and Control of EU Funds 2021-2027“ („Završno programiranje i finansijsko upravljanje i kontrola fondova EU 2021-2027“) u periodu od 23-24 februara 2021. godine.

Online radionicu su održali: Olga Guza, zamenik direktora Odeljenja za reviziju EU fondova, Ministarstvo finansija Letonije; Alina Ploae, savetnik u upravljačkom telu za INTERREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, Direkcija za evropske programe teritorijalne saradnje, i Bernd Schuh, izvršni direktor, Austrijski institut za regionalne studije i prostorno planiranje, Beč, korišćenjem aplikacije „Zoom platform“.

 Održana online radionica revizora u saradnji sa Lexxion Publisher - Berlin

Radionica je obuhvatila novi programski period 2021.- 2027., koji uvodi značajne promene u finansijskoj raspodeli i sistemu upravljanja i kontrole fondova EU. Navedeni stručnjaci su pomogli razumevanje kako će ove novine uticati završavanje i pregovaranje o operativnim programima sa Evropskom komisijom, kako se modifikuju operativni programi tokom pregovaračkog procesa i koji izazovi očekuju revizorska tela u periodu programiranja 2021- 2027.

Radionica je, zbog poštovanja epidemioloških mera, obuhvatila sve rukovodioce grupa za reviziju u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU.

Navedena obuka je predviđena Godišnjim programom obuke Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU.

* * *

Održani sastanci Grupe revizora za IPA Programe prekogranične saradnje

U periodu od 24. – 26. novembra 2020., Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije održala je onlajn (korišćenjem aplikacija „MTeams“ i „Skype“ ) sastanke Grupe revizora za IPA Programe prekogranične saradnje: Srbija – Crna Gora, Srbija – Republika Severna Makedonija i Srbija – Bosna i Hercegovina.

 Održani sastanci Grupe revizora za IPA Programe prekogranične saradnje

Na sastancima su razmatrana sledeća aktuelna pitanja:

 • Status implementacije Programa prekogranične saradnje, razmatrani su izazovi u sprovođenju Programa, budući planovi i programiranje za sledeću finansijsku perspektivu 2021 – 2027;
 • Izmene i dopune Poslovnika o radu Grupe revizora uslovljene aktuelnom epidemiološkom situacijom;
 • Rezultati i efekti sprovedenih revizija sistema;
 • Rezultati procene rizika i planovi za revizorske aktivnosti u sledećoj godini.

Sastancima su prisustvovali članovi i zamenici članova Grupe revizora za IPA Programe prekogranične saradnje: Srbija – Crna Gora, Srbija – Republika Severna Makedonija i Srbija – Bosna i Hercegovina, kao i predstavnici Ministarstva Evropskih integracija - Odseka za podršku rukovodiocu operativne strukture i Ministarstva finansija – jedinice za podršku Nacionalnom službeniku za odobravanje.

* * *

Održana 7. Sednica IPARD II Odbora za praćenje

Održana 7. Sednica IPARD II Odbora za praćenje Sedma sednica IPARD II Odbora za praćenje održana je u petak, 30. oktobra 2020. godine, u hotelu „Mona Plaza” u Beogradu. Usled trenutne epidemiološke situacije, sednica je organizovana kroz onlajn uključenje i prisustvo maksimalno dozvoljenog broja članova IPARD II Odbora za praćenje u sali.

Pored članova IPARD II Odbora za praćenje, sednici su prisustvovali predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

 Održana 7. Sednica IPARD II Odbora za praćenje

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, predstavljali su Stanojević Ljubinko, direktor Kancelarije i Saša Ćelić, Rukovodilac Grupe za reviziju IPARD Programa, koji su predstavili aktuelnu situaciju i tekuće aktivnosti Kancelarije u sprovođenju revizije IPARD II Programa pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Republike Srbije za period 2014 - 2020. godine.

* * *

Proširenje poslovnog prostora

Krajem septembra 2020. završeni su radovi na rekonstrukciji i proširenju poslovnog prostora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, u vrednosti od 4.791.557,00 dinara bez PDV-a.

 Proširenje poslovnog prostora

Programom za reformu javnih finansija predviđena je aktivnost: „Rekonstrukcija i proširenje kapaciteta radnog prostora u cilju stvaranja tehničkih uslova za prijem novih kadrova i razvoj administrativnih kapaciteta Kancelarije“, u okviru Stuba - Delotvorna finansijska kontrola – Mere „Dodatno jačanje zakonodavnog okvira, institucionalnih i operativnih kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije“.

 Proširenje poslovnog prostora

Proširenjem kapaciteta radnog prostora za 80m2 stvoreni su uslovi za nesmetan rad Kancelarije, predviđeni Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službama Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja.

 Proširenje poslovnog prostora
 Proširenje poslovnog prostora

* * *

Održan radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

U Iloku je 09. 06. 2020. održan radni sastanak za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

 Održan radni sastanak u Iloku za Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020i

Svrha sastanka je razmena iskustava između Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije u reviziji Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020., usvajanje jedinstvene revizijske metodologije za reviziju sistema i priprema revizijske metodologije za jedinstveni pristup u reviziji operacija. Sastanak je takođe poslužio i kao forum za raspravu o trenutnom stanju sprovođenja revizije operacija, usaglašavanju planova za drugu fazu revizije operacija i trenutnom stanju u reviziji sistema.

Sastanku su prisustvovali: 
- Neven Šprlje, direktor Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije (ARPA),
- Zvonko Širić, rukovodilac Službe za reviziju programa evropske teritorijalne saradnje (ARPA),
- Željko Gribl, rukovodilac Odeljenja za reviziju sistema i reviziju računa (ARPA),
- Martina Patrčević, viša revizorica Odeljenja za reviziju sistema i reviziju računa (ARPA),
- Stanojević Ljubinko, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU,
- Slobodan Karanović, zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU,
- Svetlana Novaković, rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika regionalna i teritorijalna saradnja,
- Savo Rončević, rukovodilac Grupe za pravne i finansijske poslove,
- Jelena Tadić, koordinator poslova revizije,
- Ljubomir Đorović, koordinator poslova revizije,
- Branislav Medaković, koordinator poslova revizije i
- Ksenija Šuluburić, mlađi savetnik za stručnu podršku reviziji.
Na sastanku je još jednom potvrđen profesionalni odnos revizora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i poverenje Agencije za reviziju sustava provedbe programa Evropske Unije u kvalitet revizorskih nalaza.

* * *

Potpisan Protokol o saradnji

U Beogradu je, u cilju jačanja efikasnog i delotvornog izvršavanja poslova u postupku sprovođenja Instrumenta pretpristupne pomoći u oblasti podrške „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD), dana 19. juna 2020. potpisan protokol o saradnji između Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, ( Revizorsko telo), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sektora za ruralni razvoj, Odeljenja za ruralni razvoj, ( Upravljačko telo) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za agrarna plaćanja, ( IPARD agencija).

 Potpisan Protokol o saradnji

Protokol o saradnji između Revizorskog tela sistema upravljanja sredstvima EU, Upravljačkog tela i IPARD agencije potpisali su: Ljubinko Stanojević, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, Jasmina Miljković šef Upravljačkog tela, načelnik Odeljenja za ruralni razvoj u okviru Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biljana Petrović, vršilac dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Svrha ovog protokola o saradnji je da definiše međusobne odnose i poslovnu saradnju između Revizorskog tela, Upravljačkog tela i IPARD agencije u postupku sprovođenja Instrumenta pretpristupne pomoći u oblasti podrške „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD), kao i da se obezbedi potpuna međusobna saradnja i omogući Revizorskom telu da izvršava svoje zadatke u rokovima utvrđenim Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj" (IPARD).

Potpisivanjem Protokola o saradnji izvršena je još jedna od preporuka Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije iz 2016.

* * *

Održana online radionica revizora u saradnji sa GIZ-om

U Beogradu je, u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u saradnji sa projektom Podrška reformi javne uprave, koji se sprovodi u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje od strane nemačke organizacije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), održana online radionica „Podrška pregovaračkom poglavlju 32-finansijska kontrola u jačanju kapaciteta srpske Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, u pogledu revizije strukturnih i investicionih fondova EU” u periodu od 14. maja do 15. maja 2020. godine. Online radionicu je održao dr. Balázs Dencső, generalni direktor Generalnog direktorata za reviziju evropskih fondova u Mađarskoj, korišćenjem aplikacije „Microsoft Teams Meeting“, uz striktno pridržavanje „Instrukcije o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti covid-19 nakon ukidanja vanrednog stanja“, dok još traju epidemiološke mere.

Radionica je obuhvatila praktična iskustva Generalnog direktorata za reviziju evropskih fondova u Mađarskoj u reviziji ESI fodova i promene u nacrtu regulative za period 2021 – 2027.

Radionica je obuhvatila sve zaposlene u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, koji se bave revizijom, kao i zainteresovane predstavnike Ministarstva evropskih integracija.

Navedena obuka je predviđena Godišnjim programom obuke Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i Programom reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020.

* * *

Trilateralni sastanak Grupe revizora za programe prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i Mađarska – Srbija

 Trilateralni sastanak Grupe revizora za programe prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i Mađarska – Srbija

U Beogradu je, u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, dana 24. februara 2020. godine, održan trilateralni sastanak Grupa revizora za programe prekogranične saradnje IPA 2014-2020 - Rumunija – Srbija i Mađarska – Srbija.

U prvom prepodnevnom terminu održan je VIII sastanak Grupe revizora za program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, kome su prisustvovali:

 • Lucian Dan Vladsecu, predsednik Revizorskog tela u okviru Računskog suda Rumunije;
 • Florin Tunaru, potpredsednik Revizorskog tela u okviru Računskog suda Rumunije i
 • Iulian MISERCIU, direktor Direkcije za reviziju FEDR u okviru Revizorskog tela.

Na sastanku su razmotrene izmene revizorske strategije, rezultati revizije sistema i revizije operacija za 2019. godinu, godišnji revizorski izveštaj za 2019. godinu i Godišnje revizorsko mišljenje za 2019. godinu, kao i planovi revizije za 2020. godinu. U toku sastanka ispoljen je visok nivo poverenja Revizorskog tela Rumunije u kapacitete i kvalitet rada Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, kao i buduća tesna saradnja u obavljanju predstojećih zadataka.

 Trilateralni sastanak Grupe revizora za programe prekogranične saradnje Rumunija – Srbija i Mađarska – Srbija

 

U drugom popodnevnom terminu održan je III sastanak Grupe revizora za program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, kome su prisustvovali:

 • dr. Balázs Dencső, generalni direktor Generalnog direktorata za reviziju evropskih fondova;
 • Dr. Marianna Miklós-Molnár, zamenik generalnog direktora i
 • Riskó Ágnes, direktor.

Na sastanku su razmotrene izmene revizorske strategije, rezultati revizije sistema i revizije operacija za 2019. godinu, godišnji revizorski izveštaj za 2019. godinu i Godišnje revizorsko mišljenje za 2019. godinu, kao i planovi revizije za 2020. godinu. Osim toga, predstavljeni su i budući izazovi i uloge revizorskih tela u narednom programskom periodu 2021-2027.

Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije na ovim sastancima predstavljali su:

 • Stanojević Ljubinko, direktor,
 • Slobodan Karanović, zamenik direktora i
 • Svetlana Novaković, Rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika Regionalna i teritorijalna saradnja.

* * *

TAIEX ekspertska misija o pripremi i primeni Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije.

U Beogradu je, u prostorijama Uprave za agrarna plaćanja, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Grupe za internu reviziju Uprave za agrarna plaćanja, u saradnji sa posebnim Odeljenjem u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX, u periodu od 27- 31. januara 2020. godine, sprovedena Ekspertska misija o pripremi i primeni Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije.

Cilj ekspertske misije bio je da ojača znanje internih revizora u Upravi za agrarna plaćanja o pripremi i primeni Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije (POUK), imajući u vidu činjenicu da Grupa za internu reviziju nema dovoljno praktično iskustvo u pripremi i primeni POUK-a.

 TAIEX ekspertska misija o pripremi i primeni Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije.

Ekspertskoj misiji, osim zaposlenih iz Grupe za internu reviziju Uprave za agrarna plaćanja, prisustvovali su i interni revizori iz: Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija, Službe za internu reviziju Grada Beograda, kao i sedmoro ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

POUK je razvijena metodologija za tekuće i periodične procene, koja se sastoji od sveobuhvatnih procesa, kontinuiranog nadzora i testiranja interne revizije i savetodavnih usluga, periodičnih potvrda usaglašenosti sa definicijom interne revizije, etičkim kodeksom i standardima. Ovo takođe uključuje tekuća merenja i analize načina merenja performansi, npr. realizacija plana interne revizije, vreme ciklusa, prihvaćene preporuke i zadovoljstvo korisnika. Metodologija je usklađena sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije.

* * *

Studijska poseta Revizorskog tela Albanije

U okviru jačanja Mreže revizorskih tela IPA zemalja, u Beogradu je od 20. – 24. januara 2020. godine u studijskoj poseti Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU boravila petočlana delegacija Agencije za reviziju programa pomoći akreditovanih od strane EU iz Albanije. Cilj posete bila je razmena iskustava u oblasti izgradnje administrativnih kapaciteta, načinu obavljanja revizije i praktičnoj primeni softvera za reviziju EU projekata i upravljanje dokumentima „Auditdoc“. Članovi delegacije Revizorskog tela Albanije imali su priliku da koriste softver za praktičnu primenu u pojedinim fazama revizije – planiranje, terenski rad i izveštavanje. Rukovodioci grupa za reviziju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU su koleginicama i kolegama revizorima iz Agencije za reviziju programa pomoći akreditovanih od strane EU objasnili prednosti primene softvera za lakše i brže obavljanje revizorskih aktivnosti. Delegacija Revizorskog tela Albanije se zahvalila na novostečenim iskustvima i prijateljskoj atmosferi u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, u toku studijske posete.

 Studijska poseta Revizorskog tela Albanije

* * *

Održan seminar u organizaciji DG NEAR

U cilju jačanja kapaciteta Revizorskih tela za programe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u Zagrebu je od 22. do 24. oktobra 2019. godine održan seminar u organizaciji Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations - DG NEAR). Seminar su pohađali predstavnici revizorskih tela iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije.

 Održan seminar u organizaciji DG NEAR

Glavna tema seminara bila je revizija ugovora o radovima:

- Preventivna uloga Revizorskih tela

- Revizija faze implementacije ugovora o radovima

- Područja revizije za vreme revizije operacija

- FIDIC Red and Yellow Book,

- Procedura javnih nabavki (ugovori o izvođenju radova) za : građevinske, zanatske i radove na instalacijama na izgradnji smeštajnih objekata, izvođenje radova na izgradnji kanalizacije, izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, nadzor radova na sanaciji deponije, dogradnja postojećeg postrojenja za proizvodnju pitke vode dvostepenim sistemom filtracije, građevinski, zanatski, instalaterski radovi, ugradnja opreme na izgradnji smeštajnih objekata u okviru studentskog kampusa.

 Održan seminar u organizaciji DG NEAR

Obzirom da je seminar predviđao kombinaciju teorijskog i praktičnog rada organizovana je verifikacija stečenih znanja na licu mesta, gde su učesnici seminara realizovali u dva dana praktičan obilazak stepena dovršenosti radova na dva gradilišta: Zagrebački rotor i Centar za razvoj inovativnih tehnologija.

 Održan seminar u organizaciji DG NEAR

Seminar je takođe poslužio kao prilika za razmenu iskustava i znanja revizorskih tela.

 Održan seminar u organizaciji DG NEAR

* * *

Održana obuka revizora u saradnji sa GIZ-om

U Vršcu je, u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u saradnji sa projektom Podrška reformi javne uprave, koji se sprovodi u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje od strane nemačke organizacije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), održana obuka „Meke veštine za revizore“ u periodu od 23. septembra do 26. septembra 2019. godine.

Obuka je obuhvatila oblasti kao što su neverbalna komunikacija - interpretacija govora tela i veštine izraza lica u odnosu revizor-klijent, manipulacije u poslovnoj komunikaciji, očuvanje kritičkog mišljenja i profesionalnog integriteta revizora, internu komunikaciju i podsticanje pozitivnog okruženja i efektivno vođenje sastanaka.

Navedena obuka je predviđena Godišnjim programom obuke Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

 Održana obuka revizora u saradnji sa GIZ-om

* * *

Godišnji sastanak IPA revizorskih tela

U Valoni, Albanija, od 3. do 4. jula 2019. godine održan je godišnji seminar revizorskih tela za programe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Organizator seminara bilo je revizorsko telo Albanije a tema seminara bila je jačanje saradnje revizorskih tela IPA zemalja. Seminar su pohađali predstavnici revizorskih tela iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije.

U okviru seminara prezentovani su načini organizacije i funkcionisanje revizorskih tela kao i iskustva i naučene lekcije u postupcima revizije sprovedenim u IPA zemljama u prethodnom periodu. Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije na seminaru su održali tri predavanja na teme: „Uspostavljanje, pravni okvir i uloga Kancelarije“, „Revizije sprovedene u 2018. i 2019. godini“ i „Softver za reviziju i upravljanje dokumentacijom“.

 Godišnji sastanak IPA revizorskih tela

* * *

TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU u periodu od 13. do 14. juna 2019. godine uspešno održana ekspertska misija na temu „FIDIK ugovori“. Cilj ekspertske misije bio je jačanje kapaciteta Kancelarije u pogledu kvaliteta obavljanja revizije infrastrukturnih projekata, koji zahtevaju specifična znanja o FIDIK ugovorima. Misija je realizovana kroz predavanje i praktične primere eksperata iz zemlje članice EU.

 TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Eksperti koji su sproveli misiju bili su iz susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Obuka je obuhvatila većinu zaposlenih u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, koji se bave revizijom, predstavnike Ministarstva Finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, kao i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja.

 TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

* * *

Softver za reviziju i rukovanje dokumentima u fazi produkcije

Softver za reviziju i rukovanje dokumentima ušao je u svoju finalnu fazu, fazu produkcije. Softver je nabavljen za potrebe Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, kao deo projekta tehničke pomoći, a koji finansira Evropska unija.

Konačni preduslov za pokretanje je ispunjen nakon što je Kancelarija potpisala protokol o saradnji sa Državnim data centrom Kancelarije za informacione tehnologije i eelektronsku upravu u decembru prošle godine. Protokol, koji su potpisali direktor Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ljubinko Stanojević i prof. dr Mihailo Jovanović, omogućio je premeštanje nove opreme i novog softvera, finansiranih iz sredstava Evropske unije, u Državni data centar. Kancelarija je tako postala petnaesti korisnik Državnog data centra, centralne lokacije za ključne informacione i komunikacione infrastrukture Republike Srbije, koji je po tehničkim i sigurnosnim standardima jedan od najmodernijih centara u regionu.

Novi softver će omogućiti viši nivo integracije, delotvornosti i efikasnosti aktivnosti Kancelarije za reviziju.

 Softver za reviziju i rukovanje dokumentima u fazi produkcije

* * *

TAIEX ekspertska misija za unapređenje sistema kontrole kvaliteta i uveravanje

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU u periodu od 17. do 18. januara 2019. godine uspešno održana ekspertska misija na temu „Obezbeđenje i kontrola kvaliteta“. Cilj ekspertske misije bio je jačanje administrativnih kapaciteta Kancelarije u pogledu kvaliteta obavljanja revizije i njegove kontrole, a time i dalje unapređenje uspostavljenog sistema kontrole kvaliteta. Misija je realizovana kroz predavanje i praktične primere eksperta iz zemlje članice EU.

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Ekspert koji je sproveo misiju bio iz je susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Ova obuka obuhvatila je većinu zaposlenih u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, koji se bave revizijom.

* * *

Učešće predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova na konferenciji FINIZ 2018

Dana, 7. decembra 2018. godine, Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2018 pod nazivom „Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju”. Kancelarija za reviziju sistema upravljanja EU fondova je jedan od prijatelja konferencije FINIZ. Konferenciju koja je održana pod pokroviteljstvom Univerziteta Singidunum u Beogradu, otvorio je prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Uvodno izlaganje održao dr Duško Pejović, predsednik, generalni državni revizor, Državna revizorska institucija.

 Učešće predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova na konferenciji FINIZ 2018

* * *

Održana druga konferencija OLAF - ISES u Beogradu

U Beogradu je 21. septembra 2018. godine održana druga konferencija Evropske službe za suzbijanje prevara (European Anti-Fraud Office - OLAF) u organizaciji ISES u prostorijama Informacionog centra Evropske unije (EUIC). Tema konferencije bila je Otkrivanje, postupanje, unapređenje znanja u cilju sprečavanja prevara i nepravilnosti u međunarodnoj saradnji i razvojnim projektima (IPA i ENI).

Izlaganje na konferenciji održali su predstavnik Evropske službe za suzbijanje prevara, Clemens Kreith; rukovodilac Odeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije (AFCOS) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, Jelena Sedlaček; direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Ljubinko Stanojević i rukovodilac Grupe za reviziju, Svetlana Novaković; predstavnici Odeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije Italije, Francesco Attardi i Ugo Liberatore; predstavnik Evropskog Suda revizora, Jorge Guevara Lopez; kao i predstavnik revizorske kuće Moore Stephens, Roberto Russo. Nakon svakog izlaganja, učesnici su diskutovali o otvorenim pitanjima.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici nacionalnih kancelarija AFCOS-a i članovi Grupa revizora za (IPA) programe: Srbija- Bosna i Hercegovina, Srbija - Crna Gora i Srbija – BJR Makedonija, u kojima je Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije vodeće revizorsko telo.

Na konferenciji su iskustvo Kancelarije u otkrivanju i postupanju sa prevarama i nepravilnostima, prilikom sprovođenja revizije projekata finansiranih sredstvima Evropske unije, predstavili direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Ljubinko Stanojević i rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika regionalna i teritorijalna saradnja, Svetlana Novaković.

 Održana druga konferencija OLAF - ISES u Beogradu

* * *

Održana ekspertska misija u Beogradu u organizaciji TAIEX

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU od 02. do 06. jula 2018. godine uspešno održana ekspertska misija na temu Finansijsko upravljanje – IPARD specifičnosti. Cilj ekspertske misije bio je jačanje administrativnih kapaciteta Kancelarije u reviziji finansijskog upravljanja sredstvima EU, sa posebnim osvrtom na reviziju finansijskog upravljanja IPARD tela, kroz pružanje saveta i praktične primere eksperta iz zemlje članice EU.

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Misiju je sprovela ekspertkinja iz susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Pored zaposlenih u Kancelariji, misiji su prisustvovali i predstavnici interne revizije IPARD tela Republike Srbije.

 Održana ekspertska misija u Beogradu u organizaciji TAIEX

* * *

Održan seminar revizorskih tela IPA u Zagrebu u organizaciji DG NEAR

U Zagrebu je od 29. do 31. maja 2018. godine održan seminar revizorskih tela za programe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Organizator seminara je bio DG NEAR Evropske komisije, a jedan od predavača je bio i predstavnik Evropskog revizorskog suda. Seminar su pohađali predstavnici revizorskih tela iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije.

Glavne teme seminara su bile interna kontrola, COSO okvir interne kontrole i uzorkovanje, dok je na temu revizije sistema održana i radionica. Seminar je takođe poslužio kao prilika za razmenu iskustava i znanja revizorskih tela. Predstavnici DG NEAR su posebno pohvalili Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, istakavši da će se, u skladu sa veštinama i iskustvom naših revizora, ubuduće više oslanjati na naš rad.

 Održan seminar revizorskih tela IPA u Zagrebu u organizaciji DG NEAR

* * *

U Skoplјu održana radionica TAIEX

U Skoplјu je 24. i 25. oktobra 2017. godine održana TAIEX radionica za više zemalјa na temu izazova koje donosi IPA II i jačanje mreže nacionalnih revizorskih tela. Cilј radionice bili su razmena najbolјe prakse i iskustva sa revizijom IPA fondova.

Radionica je održana u saradnji sa revizorskim telom Makedonije, a prisustvovali su joj i predstavnici Delegacije EU, DG NEAR, kao i regionalnih revizorskih tela. Predstavnike Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU Republike Srbije predvodio je njen direktor, Ljubinko Stanojevic, koji je predstavio naša iskustva u sprovođenju revizije Instrumenta pretpristupne pomoći.

 U Skoplјu održana radionica TAIEX U Skoplјu održana radionica TAIEX

* * *

Održana radionica u Gložanu

Dana 12.10.2017. godine, revizori Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije prisustvovali su radionici revizora Evropske komisije na projektu „Development of Innovative Chocolate Products Fortified with Bioactive Compounds”, Eugen Chocolate d.o.o., mesto Gložan, Južnobački okrug, Vojvodina.

Terenskoj poseti (radionici), takođe su prisustvovali i predstavnici sledećih institucija: Fond za inovacionu delatnost; Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske Unije (CFCU) kao i Sektor za upravlјanje sredstvima Evropske Unije (NAO SO i Nacionalni Fond); Ministarstvo za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći (NIPAK TS); Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije (IPA jedinica).

 Održana radionica u Gložanu

* * *

Održana druga sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

U Beogradu je 3. oktobra 2017. godine održana druga sednica Odbora za praćenje implementacije pretpristupnog programa za ruralni razvoj IPARD II, koji se odnosi na period 2014-2020. Između ostalog, na sednici je rečeno da će revizori Evropske komisije sprovesti finalnu reviziju operativne infrastrukture u drugoj polovini novembra, nakon čega bi Srbija mogla da dobije zeleno svetlo za početak realizacije IPARD sredstava u iznosu od 175 miliona evra. Nakon toga bi usledio prvi poziv za korišćenje ovih sredstava za polјoprivrednike.

Osim članova ovog tela, sednici su prisustvovali i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za polјoprivredu i ruralni razvoj, Delegacije EU u Srbiji, Ministarstva za EU integracije, kao i naše Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije, ispred koje je zamenik direktora, Slobodan Karanović, prisutne upoznao sa ulogom Revizorskog tela u narednom periodu.

 Održana druga sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

* * *

Poseta delegacije Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta

Delegacija Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta (CONT) posetila je Republiku Srbiju 17. jula 2017. godine. Cilј posete je bilo uveravanje da su sredstva Evropske Unije za pretpristupnu pomoć (IPA) utrošena efikasno i delotvorno, i to kroz nekoliko projekata. Između ostalih, u tu svrhu izabran je i projekat „Podrška izgradnji kapaciteta revizorskog tela“.

Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije Ljubinko Stanojević ukratko je predstavio delatnost Kancelarije, cilјeve i budžet projekta, rezultate i ishode, kao i buduće potrebe za finansiranjem dalјeg unapređenja kapaciteta. Nakon izlaganja, direktor Kancelarije odgovarao je na pitanja Dereka Vona, šefa delegacije i Martine Dlabajove, potpredsednice Odbora za budžetsku kontrolu. Zaklјučak gospodina Vona bio je da je u Srbiji učinjen veliki napredak kada su u pitanju efikasnost i delotvornost uspostavlјenih struktura za planiranje i realizaciju IPA fondova i pozitivno ocenio planove za održavanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti.

Poseta delegacije Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta

* * *

Prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020

U Beogradu, 13. oktobra 2016. godine održan je prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa i razmatrana su pravila grupe revizora i revizorska strategija za programski period 2014-2020.

* * *

Prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020

U Beogradu, 28. septembra 2016. godine održan je prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa i razmatrana su pravila grupe revizora i revizorska strategija za programski period 2014-2020.

* * *

Studijska poseta Litvaniji

Kao deo projekta „Podrška izgradnji kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU“, naši su revizori posetili svoje litvanske kolege u periodu od 28. juna do 2. jula 2016. godine.

Zaposleni Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije predstavili su svoju kancelariju i sa predstavnicima naše Kancelarije podelili iskustva i dobru praksu u organizovanju i sprovođenju revizije. Posebna pažnja je posvećena temama kao što su planiranje revizije, alati i metodologija revizijskog procesa, metodologija uzorkovanja, stručni razvoj revizija i saradnja sa Evropskom komisijom. Pored toga, održane su i radionice sa predstavnicima Nacionalne agencije za plaćanja i Ministarstva polјoprivrede.

Studijska poseta Litvaniji Studijska poseta Litvaniji Studijska poseta Litvaniji

* * *

Seminar revizorskih tela održan u Berovu, Makedonija

Generalni direktorat za susedsku politiku i proširenje (DG NEAR) Evropske komisije organizovao je u Berovu, Makedonija, seminar namenjen revizorskim telima i telima za podršku Nacionalnom službeniku za odobravanje. Seminaru, čiji je cilј bio davanje smernica vezano za proces poveravanja za IPA II, prisustvovali su predstavnici ovih tela iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Turske.

Seminar je održan od 22. do 25. februara 2016. godine.

Seminar revizorskih tela održan u Berovu Seminar revizorskih tela održan u Berovu

* * *

Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

U Beogradu je 11. februara 2016. godine održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa – programa namenjenog ruralnom razvoju, koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a koji se odnosi na period 2014-2020. Sednici, koju je otvorila ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine dr Bogosavlјević-Bošković, prisustvovao je i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije, Slobodan Karanović. Gospodin Karanović je prisutne upoznao sa prethodnim i trenutnim aktivnostima na podizanju administrativnih kapaciteta i reinstitucionalizaciji Kancelarije, kao i planovima za budući rad na reviziji IPARD II programa.

Očekuje se da će se proces akreditacije državnih institucija vezano za IPARD II program završiti tokom prve polovine 2016. godine.

Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

* * *

U Budimpešti održan godišnji sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija-Mađarska

U Budimpešti je 10. februara 2016. godine održan godišnji sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija – Mađarska 2007-2013, kojem su prisustvovali i revizori Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska 2007-2013, kao i revizorskoj strategiji za ovaj program za programski period 2014-2020.

* * *

 

Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije posetili su u julu ove godine Brisel i Luksemburg, u okviru projekta „Podrška izgradnji kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU“. Tokom ove studijske posete, naše kolege su posetile sedište Evropske komisije, kao i Evropski revizorski sud, koji u svom Žurnalu o tome izveštava u sledećem članku.