Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U KANCELARIJI ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EU

 

2024 godina

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 

2023 godina

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 

2022 godina

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki - izmena

 

2021 godina

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 

2020 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2020

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

 Preuzmite dokument Izmenjena konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2020

Usluge održavanja i popravke softvera - nabavka održavanja i popravke softvera „Audit and document handling software for the Governmental Audit Office“

 Preuzmite dokument Mišljenje Uprave za javne nabavke za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

2019 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2019

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2017 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2017

Nabavka revizorskog softvera

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2017

Usluge putničkih agencija i slične usluge – usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2016 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2016

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

2015 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2015

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru