Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕУ

 

2024 година

 Преузмите документ План јавних набавки

 

2023 година

 Преузмите документ План јавних набавки

 

2022 година

 Преузмите документ План јавних набавки

 Преузмите документ План јавних набавки - измена

 

2021 година

 Преузмите документ План јавних набавки

 

2020 година

Јавна набавка мале вредности број 2/2020

Реконструкција и адаптација пословног простора

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1

 Преузмите документ Измењена конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности број 1/2020

Услуге одржавања и поправке софтвера - нaбавка одржавања и поправке софтвера „Audit and document handling software for the Governmental Audit Office“

 Преузмите документ Мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

2019 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2019

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Измена кoнкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

2017 година

Јавна набавка мале вредности број 2/2017

Набавка ревизорског софтвера

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Услуге путничких агенција и сличне услуге – услуге посредовања за резервацију хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

2016 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2016

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

2015 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2015

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4

 Преузмите документ Обавештење о закљученом Уговору