Насловна » Конкурси

Конкурси

Канцеларијa за ревизију система управљања средствима Европске уније, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и дописа Службе за управљање кадровима, број 111-00-00108/2024-03 од 29. априла 2024. године, о испуњености услова за попуњавање извршилачких радних места, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњава положаj:

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд

 

 Преузмите документ Текст конкурсa

 Преузмите документ Образац пријаве за радно место 1

 Преузмите документ Образац пријаве за радно место 2

 Преузмите документ Образац пријаве за радно место 3

 Преузмите документ Образац пријаве за радно место 4

 

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 4. ст. 1. и 2., а у вези са чл. 5. ст. 1. и 4., чл. 6. и 7. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj:

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд

Положај који се попуња:

1. Заменик директора  Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније - положај у трећој групи

 

 Преузмите документ Текст интерног конкурса за попуњавање положаја