Насловна » Структура

СТРУКТУРА

У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, који је ступио на снагу 3. фебруара 2024. године, у Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније образоване су следеће унутрашње јединице:

  1. Група за ревизију програма – изградња институција и јачање капацитета; друштвено-економски и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПРОГРАМИ;
  2. Група за ревизију у оквиру програма регионална и територијална сарадња;
  3. Група за ревизију програма – пољопривреда и рурални развој – ИПАРД програм;
  4. Група за методолoгију и контролу квалитета ревизије;
  5. Група за интерну ревизију;
  6. Група за правне и финансијске послове.