Насловна » Документа

ДОКУМЕНТА

 Преузмите документ Уредба о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније

 Преузмите документ Уредба о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа

 Преузмите документ Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

 Преузмите документ Уредбa о управљању Програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године

 Преузмите документ Финансијски план за 2023. годину

 Преузмите документ Закон о потврђивању Оквирног споразума IPA III - Law Ratifying IPA III

 Преузмите документ Финансијски план за 2022. годину

 Преузмите документ Финансијски план за 2021. годину

 Преузмите документ Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА

 Преузмите документ Уредба о оснивању канцеларије

 Преузмите документ Допуна Уредбе о оснивању канцеларије

 Преузмите документ Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију

 Преузмите документ Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

 Преузмите документ Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 718/2007

 Преузмите документ Council regulation (EC) No 1085/2006

 Преузмите документ Уредба о одређивању ревизорског тела

 Преузмите документ Уредба за ИПА I  компоненту

 Преузмите документ Уредба за ИПА IIб компоненту

 Преузмите документ Интерни Акт о уређењу поступка јавне набавке

 Преузмите документ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 Преузмите документ Закон о потврђивању Оквирног споразума

 Преузмите документ Уредбa о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

 Преузмите документ Уредбa о одређивању тела за ревизију система управљања програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)

 Преузмите документ i. Regulation (EU) No 231/2014

 Преузмите документ ii. Regulation (EU) No 236/2014

 Преузмите документ iii. Commission implementing regulation (EU) No 447/2014

 Преузмите документ Посебан колективни уговор за државне органе

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину

 Преузмите документ Финансијски план за 2020.годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину

 Преузмите документ Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

 Преузмите документ Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године

 Преузмите документ Финансијски план за 2020. годину - измена