Naslovna » Struktura

STRUKTURA

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, koji je stupio na snagu 3. februara 2024. godine, u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za reviziju programa – izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno-ekonomski i regionalni razvoj; zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa – NACIONALNI AKCIONI PROGRAMI;
  2. Grupa za reviziju u okviru programa regionalna i teritorijalna saradnja;
  3. Grupa za reviziju programa – poljoprivreda i ruralni razvoj – IPARD program;
  4. Grupa za metodologiju i kontrolu kvaliteta revizije;
  5. Grupa za internu reviziju;
  6. Grupa za pravne i finansijske poslove.